15.03.2015

Polskie Stowarzyszenie Trychologiczne

Oficjalnie Polskie Stowarzyszenie Trychologiczne zaczęło funkcjonować od 16.05.2014 roku - wtedy otrzymało wpis do KRS.
Inauguracyjne spotkanie odbyło się 05.10.2014 roku we Wrocławiu.


Głównymi celami naszego Stowarzyszenia są:

– rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia

– kształtowanie postaw społecznych i etycznych członków

– tworzenie pozytywnego wizerunku trychologów kosmetycznych

– prace związane z rozwojem trychologii kosmetycznej w Polsce jako nowego zawodu

– udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów członków Stowarzyszenia

– reprezentowanie stowarzyszenia

– prowadzenie działalności medialnej i popularyzatorskiej

Władze

Zarząd:

Junga Ilona Anna – Prezes Zarządu
Siemiątkowska Julitta Małgorzata – Wiceprezes Zarządu
Kuczmierowska Angelow Barbara Iwonna - II Wiceprezes Zarządu
Wysoczańska Ewelina Aleksandra – Członek Zarządu
Liwosz Anna – Członek Zarządu
Górzyński Mieczysław – Członek Zarządu
Junga Jakub Michał - Członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

Mackojć Anna
Pawluś Edyta Katarzyna
Słupek Weronika Patrycja

Strona PST: http://trycholodzy.org/
Facebook: https://www.facebook.com/trycholodzy